Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores besøgende, kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Oxygen A/S 

Middelfartvej 9K 
5000 Odense C 

CVR-nr.: 26373085 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@oxygen.dk. 

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik som du finder ved at trykke på det lille cookie ikon i bunden af venstre side af hjemmesiden. 
 
Vi behandler almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, virksomhed, titel, jobansøgning, cv mv. Disse oplysninger kan enten være indtastet af dig selv via vores hjemmeside, ved din indsendelse af en jobansøgning eller registreret af os ved din henvendelse til os.  

Ved besøg på vores hjemmeside registrerer vi oplysninger om din IP-adresse og hvilke sider du besøger. Disse oplysninger bliver løbende slettet, når de ikke længere bruges.   

 

uMarketingSuite, Hotjar, Hubspot og Leadfeeter anvendes til IP-Identifikation og adfærdsmæssig tracking, der giver os informationer om dine sidebesøg og besøgslængde. ActiveCampaign anvendes til IP-Identifikation og adfærdsmæssig tracking, der giver os informationer om dine sidebesøg, besøgslængde, formularudfyldelse og downloads på vores website.  

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via: 

  • Kontaktformular 
  • Email 
  • Telefon 

 
Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation. 

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer, virksomhed. 

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. 

Aftaler omkring opbevaring af personoplysninger og sletning, mv. aftales ved samarbejdets start gennem en databehandleraftale. 

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.  

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser, nyheder i virksomheden mm. 

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette.  

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a. 

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet stopper vi med at sende dette til dig.  

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.  

Events og seminarer

Til vores events, seminarer og netværksgrupper kan du opleve at vi optager video og tager billeder til markedsføringsformål. Skulle du have spørgsmål om dette, kan du altid kontakte vores dataansvarlige påinfo@oxygen.dk  

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse. 

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. 

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.  

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.  

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.  

Ansøgninger beholdes i op til 6 måneder hvorefter de slettes. 

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.  

Vi benytter eksternt bureau (People of Talent ApS, CVR 42365823) til jobsøgningsprocessen og disse vil også kunne få adgang til dine almindelige kontaktoplysninger, såfremt det vurderes relevant.

Sletning

Når vi ikke længere har brug for at behandle og opbevare dine personlige oplysninger, sørger vi for at slette dem. Ved deltagelse i konkurrencer, events, seminarer eller lignende opbevarer vi dine oplysninger i 5 år, så vi kan kontakte dig med relevant markedsføring. 

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev opbevarer vi dine oplysninger, så længe du ønsker at fortsætte med at modtage vores nyheder. 

Data opsamlet til brug for trafik og statistik vil automatisk blive slettet efter 26 måneder i Google Analytics. 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. 

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. 

  • People of Talent ApS, CVR 42365823 – eksternt bureau ifm. jobsøgning 
  • Visma E-conomic A/S, CVR 29403473 – ERP/finansdata 
  • HubSpot, Inc – CRM / kundestyring 
  • Atlassian Corporation Plc – Projektstyring 
  • Microsoft Corporation – Sharepoint dokumenthåndtering 
  • ActiveCampaign – marketing lead styring  

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. 

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger. 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. 

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.  

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse. 

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.  

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden. 

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kurser, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.  

Klage til Datatilsynet

Klage til Datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.