Digital strategi

Som led i en klar strategi om at køre et højt, digitalt niveau og derved en langt mere automatiseret og datadrevet tilgang til både produktion og service, har Fipros med et digitalt og automatiseret lag erstattet manuelle arbejdsrutiner – en digital omstilling, der trækker tråde til de yderste led af værdikæden – dvs. både hos Fipros, leverandører, producenterne samt deres kunder.

Conny Twisttman, CEO, Fipros

Fipros har hovedsæde i Assens Kommune på Fyn og beskæftiger 90 medarbejdere. Fipros er i øjeblikket i gang med at opføre en ny fabrik på hovedsædet, hvor man skal producere modermælkserstatning.

 

Fipros er lønproducent med stor knowhow og det er kunderne, altså fødevareproducenterne, der typisk ejer de råvarer, Fipros håndterer. Med den nye e-commerce løsning, hvor kundeoplevelsen er omdrejningspunktet, kan fødevareproducenterne nu døgnet rundt følge deres lagerbeholdning, ordrebeholdning samt produktionen. Det giver dem ifølge Conny Twisttmann helt nye muligheder.

"Tidligere var eksempelvis al kommunikation baseret på mailkorrespondance og derved selvfølgelig langt mere tidskrævende og i et begrænset tidsrum. Samtidig giver den automatiserede tilgang langt mere datasikkerhed, som jo også er essentielt i forhold til fødevaresikkerheden" siger Conny Twisttmann.

Fipros er et skoleeksempel på Industri 4.0

Det er det danske e-commerce hus, Oxygen, der med en erhvervsantropologisk tilgang i tæt samarbejde med ledelsen hos Fipros har kortlagt og eksekveret den digitale transformation. Ifølge Partner Claus Tjelum Winther, så er Fipros et skoleeksempel på, hvordan Industri 4.0 ikke længere blot er et buzzword.

Claus Tjelum Winther, Partner, Oxygen

Kundernes adfærd er ifølge ham også en afgørende kilde til at forstå, hvor og hvordan investeringen i e-commerce understøtter forretningen bedst muligt. En god læring er samtidig, at digital transformation ofte skaber tættere bånd mellem de involverede parter og derved opnår en styrket konkurrenceposition i et globalt marked.

 

"E-commerce handler i dag om bl.a. digitalisering af virksomhedens servicering af kunderne. En digitalisering der erfaringsmæssigt genererer vækst, øget profit og kundeloyalitet. E-commerce er også automatisering af medarbejdernes arbejdsrutiner og derved mere effektive arbejdsgange, som er med til at styrke virksomhedernes konkurrencekraft. Derfor er e-commerce rykket langt ind på ledelsesgangen og i bestyrelseslokalerne" siger Claus Tjelum Winther.

Han pointerer, at der i forbindelse med digitale transformationer af virksomheder, også er et lag af forandringsledelse som professionelle e-commerce konsulenter skal håndtere og rådgive om i tæt samarbejde med ledelsen.

 

Læs vores case om løsningen her, eller besøg Fipros

Fipros produktion
Fipros produktion