Design Thinking

Vi bruger Design Thinking som metode til at gå fra problem til teknisk løsning, og vi fokuserer benhårdt på brugerne og deres behov. Vi overlader ikke brugeroplevelse og løsninger til enkeltpersoner, men faciliterer processer, som inddrager vigtige interessenter i processen.

 

Leverancen er en gennemtestet prototype og specifikationer på den bedst mulige løsning.

Wireframing

Når det handler om Time-to-market og agile processer er wireframing et afgørende redskab, som tidligt i processen visualiserer løsningen. Ved hjælp af feedback loops sikrer vi, at den kommende løsning lever op til brugernes behov og forventninger.

Brugertests

Både før, under og efter projektet tester vi løsningen med rigtige brugere. Vores antropologer driver processen og indsamler værdifuld viden, som støtter analysefasen, implementeringen og planlægning af videreudvikling.

Eksempel på Design Thinking proces med Anti Doping Danmark
- fra wireframes til færdig app.

Design Thinking