Udviklingsproces

Vi benytter Kanban som agil metode, hvilket sikrer fokus på at få opgaverne gjort færdige, så de skaber værdi for vores kunder. Vi opdeler projekterne i delleverancer, som sikrer hurtigere Time to Market og højere kvalitet. Vores teams sidder fysisk sammen, så vi sikrer, at alle er i sync.

Teknisk setup

Vores tekniske setup sikrer alt fra skalérbarhed til brugen af nyeste teknologier samt automatiseringer, der eliminerer manuelle fejl.

 

Vi udvikler efter velkendte standarder som SOLID og REST, og vi benytter de nyeste teknologier og værktøjer fra bl.a. Microsoft.

Kvalitetssikring

Gennem hele udviklingsprocessen har vi fokus på kvalitetssikring, og gennem værdifulde processer sikrer vi automatiserede UnitTests af vigtige forretningsgange, interface-test og overleveringstests – ligesom automatiserede test sikrer alt fra oppetid til velfungerende funktionalitet, når løsningen er i luften.

 

Performance

Arkitekturen i vores løsninger sikrer, at de performer som forventet. Vi validerer dette ved load-tests, brugertest mv. under udviklingen. Når løsninger er i drift overvåger vi alt fra oppetid, indlæsningstider til vigtige forretningsmæssige KPI’er.