Lev med usikkerhederne og sæt økonomiske mål

Direktioner kender virksomhedens salgsmål, EBITDA, gennemløbstider, arbejdskapital og den procentuelle andel som transport og medarbejdernes løn udgør af bruttoavancen. De færreste har sat gode mål for ecommerce. Det skyldes ofte, at der umiddelbart er for mange ubekendte; fx konverteringsraten for leads, manglende kendskab til kanalprioritering eller den såkaldte ROAS (return on ad spend). Men sæt alligevel mål og lad målene bero på fornuftige antagelser og hent inspiration i tal for branchen.
Lad en af vores strategirådgivere vise hvordan mål og KPI strukturer kan sættes og arbejdes med helt enkelt.
Skriv dine oplysninger her
5 principper om ecommerce
Indsend
Claus og Rene Oxygen