Invester mere end du har lyst til - det mest kildne af de 5 ecommerce principper

Dette punkt er det mest kildne af de 5 ecommerce principper, fordi investeringen ofte tager afsæt i antagelser og til tider urealistiske forventninger, fremfor hårde data og velkendte businesscase modeller. Der findes imidlertid mange modeller som er baseret på relativt store data, som du kan finde inspiration i. Den rigtig gode nyhed er, at ecommerce som regel giver en ret hurtig ”return” på effekten. Alt det skal organisationen kunne arbejde med i det daglige og levere enkle performance dashboards til ledelsen.
Få et indblik i, hvordan vi sammen med mange af vores kunder har opbygget kultur og strukturer der understøtter ”afkastet” på investeringen og hvordan det kan organiseres i enkle dashboards.
Skriv dine kontaktoplysninger her
5 principper om ecommerce
Indsend
Claus og Rene Oxygen