Sprogforsker Justin Markussen-Brown holder oplæg

Sprogklar

Online portal afhjælper børns sprogvanskeligheder

 • Projekt

  Brandsite & brugerportal

 • Integrationer

  SendGrid

 • Platform

  Umbraco

Online portal afhjælper børns sprogvanskeligheder

15% af danske børn og op mod 50% af børn med anden etnisk baggrund har et lavt sprogligt niveau, og det kan få store konsekvenser for barnets udvikling. Det afhjælper Sprogklar gennem sprogvurdering af børn, uddannelse af medarbejdere og træning af forældre.


Brugerportalen hos Sprogklar kaldet Nebula indeholder:

 • Digital understøttelse af Sprogvurdering 3-6
 • Online efteruddannelse af pædagoger og lærere
 • CLASS vurderingsværktøj til vurdering af sprogpædagogisk arbejde
 • Videobibliotek med værktøjer til hvordan pædagogiske teorier kan anvendes i praksis

Justin Markussen-Brown, Stifter og Adm. Direktør, Sprogklar

Alle værktøjer samlet på ét sted online

Når et barn har fået fortaget en sprogvurdering, er det vigtigste, hvordan man bedst muligt kan støtte barnets videre sprogudvikling. Derfor fik Sprogklar inkorporeret en funktion, der automatisk foreslår forskellige teorier og værktøjer, som kan afhjælpe det enkelte barns sprogvanskeligheder med en målrettet indsats.

 

Pædagogen har desuden mulighed for at sende videoer med værktøjerne til barnets forældre, så der også kan arbejdes med sprogudviklingen i hjemmet.  

Online efteruddannelse – på pædagogens præmisser

I forbindelse med efteruddannelsen i sprogudvikling, som Sprogklar tilbyder pædagogerne, kan pædagogerne uploade videoer af dem selv bruge de tillærte værktøjer i deres hverdag. Sprogforskerne fra Sprogklar kan dermed evaluere pædagogens arbejde uden at være fysisk til stede i de forskellige institutioner.

 

Dette giver både pædagogen og sprogforskerne en større frihed, og det giver mulighed for, at langt flere pædagoger kan vurderes om ugen.