Oxygens samarbejde med DIF

Danmarks Idrætsforbund

Digital løsning sikrer kommunikation på tværs af interessenter

 • Branche

  Medlemsorganisation

 • Projekt

  Extranet & Web

 • Platform

  Sitecore

 • Integrationer

  SuperOffice CRM, Mailchimp, ViaRitzau, Microsoft AD, Swifttype.

Hvad er DIF's overordnede opgave?

DIF arbejder på at sikre gode rammebetingelser, for de 62 forbunds over 9.000 medlemsklubber og 1,9 mio. medlemmer, og det gør de gennem politisk samarbejde med politikere og embedsmænd i kommunerne og i Folketinget. Herigennem arbejder DIF ligeledes på at sikre idrættens finansiering, gode rammevilkår, øge politikernes anerkendelse og prioritering af idrætten.

 

DIF arbejder også for en mere aktiv skoledag med mere bevægelse, en troværdig idræt, aktive byrum og aktivitet i udsatte boligområder.

 

Som national interesseorganisation påtager DIF sig derfor en politisk rolle og et stort samfundsansvar, der går på tværs af ressortområder i staten såvel som i kommunerne.

Om samarbejdet med DIF

Vi har gennem mange år rådgivet, udviklet og leveret extranet og web til DIF, herunder sites som ol.dk og dif.dk.

 

Løsningerne er fuldt integreret og understøtter den daglige kommunikation mellem DIF og de 62 forbund. Vores digitale løsninger letter administrative arbejdsgange for godt 100 medarbejdere og utallige frivillige.

 

Samtidig giver løsningerne interessenterne og politikerne et hurtigt og præcist blik ind i DIF’s mange arbejdsområder, økonomi og lovgivningen for området.

 

Besøg: dif.dk/