ADHD-foreningen

ADHD-foreningen

Formidling af håb og handlekraft

 • Branche

  Medlemsorganisation

 • Projekt

  Overtagelse af brandsite

 • Platform

  Wordpress

 • Integrationer

  Navision

Foto af: ADHD-foreningen

Formålsdrevet organisation med en klar mission

ADHD-foreningen, som har eksisteret siden 1928, arbejder på at udbrede og udbygge viden og redskaber til gavn for mennesker med ADHD, pårørende, de professionelle, som i deres arbejde møder mennesker med ADHD eller lignende udfordringer, samt til befolkningen generelt.

 

Missionen er enkel: at komme mennesker med ADHD til gavn ved at synliggøre ADHD-foreningens viden og mange tilbud. At ruste mennesker med ADHD så det er dem, og ikke deres diagnose, der styrer deres valg i livet.

 

I mere end 30 år har ADHD-foreningen støttet ADHD-berørte og gennem netværk, rådgivning og redskaber gjort en verden til forskel. En vigtig del af arbejdet foregår via information og vidensdeling, men ADHD-foreningen har også stor offentlig og politisk bevågenhed som en vigtig med- og modspiller i det politiske og medieorienterede arbejde omkring ADHD-området.

Sparring i øjenhøjde

Vores samarbejde med ADHD-foreningen tager udgangspunkt i, at ADHD-foreningens hjemmeside er et vigtigt redskab i deres vidensdeling, synlighed og medlemspleje.
At ADHD-foreningens viden og tilbud skal være let tilgængelig og favne bredt. Det afspejles i foreningens digitale arbejde, som Oxygen har overtaget driften af.

 

Vi glæder os til fremtidige projekter, som vi sammen skal udvikle til gavn for alle med ADHD og deres pårørende.

 

Besøg ADHD-foreningen