Step 1

Analyse & Rådgivning

Vigtige beslutninger bør tages med indsigt. Kundernes digitale adfærd og ønsker er en enestående kilde til at forstå hvor og hvordan investeringen i ecommerce støtter forretningen bedst muligt. Det samme gælder interne arbejdsgange som med fordel kan automatiseres.

Holdt op mod branchens trends og konkurrenternes performance leder analysen til at ledelsen får et præcist grundlag for at dimensionere og prioritere ecommerce projektet i samtalen med bestyrelsen, medarbejdere og andre vigtige interessenter. Som regel fører analysen til en detaljeret kravspecifikation der er grundlag for projektet.

Step 2

Projekt

Ecommerce projektet leverer det, det skal, hvis kravspecifikationen fokuserer på forretningen og på de forbedringer ecommerce projektet skal levere - enkelt, målbart og hurtigt. Med fokus på de elementer der giver størst værdi, danner vi gode rammer for udviklingsarbejdet. Vi indretter os, så forskellige specialister kan sidde sammen og sikrer, at viden om jeres forretning bliver udnyttet optimalt.

Step 3

Drift

Dagligt fokus på sikkerhed, stabil drift, forbedringer og automatiserede test krydres med gode styregruppemøder.
Styregruppemøderne gør, at vi sammen tænker langsigtet og følger løsningens succes.